Nếu công ty bạn không xếp thứ 1 hoặc thứ 2 thì tương lai sẽ không mấy sáng sủa

AL RIES là chủ tịch của Ries & Ries, công ty tư vấn chiến lược tiếp thị tại Atlanta mà ông thành lập cùng với con gái Laura Ries. Al Ries là một nhà chiến lược Marketing huyền thoại với các cuốn sách thuộc loại best-seller như: “22 quy luật bất biến trong marketing”, “Tập…