Chiến lược “Bán ước mơ” của các nhà Marketing Bất động sản tại Việt Nam

Kinh doanh Bất động sản vốn được coi là “Hành trình bán những ước mơ” bởi một sản phẩm bất động sản có giá trị tương đối lớn và hành trình chinh phục khách hàng khá gian nan. Nếu như những năm 2013-2015 là quãng thời gian đóng băng của thị trường bất động sản, thì từ…