Khám phá các đường chỉ tay cơ bản.

Bàn tay có rất nhiều đường chỉ khác nhau. Điều đầu tiên chúng ta cần biết và xác định những đường cơ bản, quan trọng nhất trên bàn tay dưới đây: Các đường chỉ tay cơ bản – Sinh Đạo là đường hình cung vòng quanh gốc ngón tay cái hướng ra giữa lòng bàn…