NẾU BẠN CẦN LỰA CHỌN GIỮA HAI THỨ, BẠN NÊN CHỌN CẢ HAI.

Người giàu sống trong một thế giới của sự sung túc. Người nghèo sống trong một thế giới của sự hạn chế. Tất nhiên, cả hai đều sống trong cùng một thế giới vật chất, nhưng sự khác biệt nằm trong cách nhìn của họ. Đa số người nghèo và tầng lớp trung lưu xuất…