Currency Wars (Chiến Tranh Tiền Tệ)

Tên Sách: Currency Wars (Chiến Tranh Tiền Tệ) Tác Giả:Tống Hồng Binh (Song Hongbing) Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ Giới thiệu (tổng hợp từ nhiều nguồn) Xuất bản vào mùa hè vừa qua tại Bắc Kinh, cuốn sách nhỏ Chiến tranh tiền tệ (Currency Wars) của một nhà nghiên cứu kinh tế trẻ người Trung…