Giá vàng và những điều ít biết.

Nhìn lại giá vàng trong khoảng 200 năm qua sẽ thấy những sự kiện bất ổn của kinh tế – xã hội thế giới hầu như không ảnh hưởng đến giá cả.Giá vàng đạt mốc cao nhất trong lịch sử vào ngày 6-9-2011 với mức 1.921 đô la Mỹ/oz – đánh dấu 11 năm tăng…