22 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG MARKETING

01. Quy luật tiên phong: Trở thành người dẫn đầu sẽ hiệu quả hơn trở thành người giỏi hơn. 02. Quy luật chủng loại: Nếu bạn không thể trở thành người tiên phong trong một chủng loại sản phẩm nào đó, hãy chọn một sản phẩm mới mà bạn có thể trở thành người tiên…

Chiến dịch TOYOTA IQ STREET VIEW

Để quảng bá cho một mẫu xe siêu nhỏ của khách hàng Toyota, Happiness Brussels đã tận dụng các công nghệ digital hiện có để làm nên một chiến dịch xuất sắc, rinh 5 giải thưởng tại Cannes Lion 2012 và Euro best 2012. Chiến dịch TOYOTA IQ STREET VIEW Năm 2011 khi Google bắt…