Phân tích cơ bản dựa trên các chỉ số

                   Xem bảng các chỉ số hàng ngày tại http://www.forexpros.com/economic-calendar/ Truy cập trực tiếp vào web http://www.forexfactory.com/ (web tiếng Anh) -Truy cập vào web http://vangvietnam.vn/  (tiếng Việt -Chậm hơn web tiếng Anh) Các lưu ý khi xem bảng chỉ số hàng ngày -Cần nắm rõ ý nghĩa của các chỉ số -Thời gian công bố…