Quản lý và sử dụng nguồn vốn.

Quản lý và sữ dụng nguồn vốn yếu tố quyết định thành công . Phần này là một trong những phần quan trọng nhất đối với bất cứ ai muốn trở thành trader. Tại sao lại quan trọng? Chúng ta đang kinh doanh để kiếm tiền và để kiếm tiền thì chúng ta phải học…